Jak na převod nemovitosti?

Klíčovými slovy tohoto článku jsou reality, nemovitosti, jak prodat byt, dům, pozemek, chci prodat byt, dům, pozemek.

Již máte kupujícího a nastává finální část realitní transakce, převod nemovitosti.

Tuto službu si můžete objednat u některé advokátní či realitní kanceláře v cenové hladině od cca 5 000 Kč do 50 000 Kč, přičemž vysoká cena není vůbec zárukou kvality.

Pokud byste se do toho chtěli pustit sami, následuje několik praktických rad.

Dokumenty a podklady k prodeji

Základními dokumenty ke každé nemovitosti je tzv. výpis z katastru nemovitosti (list vlastnictví), snímek z katastrální mapy a nabývací titul/y současného majitele. Nabývací titul je smlouva nebo listina, na základě které získal prodávající vlastnické právo k nemovitosti.

Výpis z katastru nemovitostí je možné získat na každém Czech POINTu, snímek z katastrální mapy a nabývací tituly je možné získat na příslušném katastrálním úřadu.

Existuje také volně přístupná on-line verze katastru: Nahlížení do KN. Informace v této volné on-line verzi jsou bez záruky, ovšem z praxe mohu říci, že je na ně celkem spolehnutí.

Krom toho je také dobré mít pro kupujícího několik posledních vyúčtování plateb za služby a energie, případně také záruční listy spotřebičů a dalšího vybavení, revize atd.

Podmínky obchodu

Nejprve si s protistranou sedněte a jasně se dohodněte na následujících bodech:

 • Kdy a jak se bude vyplácet kupní cena (zda po návrhu na vklad do katastru nemovitosti či až po povolení vkladu katastrem nemovitostí, zda celá najednou či po částech, zda se bude čerpat hypotéka, atd....
 • Kde bude úschova kupní ceny (notář, banka, advokát), kdo jí bude hradit, či zda se bude vyplácet rovnou prodávajícímu bez úschovy.
 • Předání nemovitosti (termín, zda se bude předávat po podpisu kupní smlouvy, či až po složení kupní smlouvy do úschovy atd....)
 • Kdo bude platit kolek na katastru (1 000 Kč) a ověření podpisů (daň z převodu nemovitosti platí zatím ze zákona prodávající)
 • Jaké vybavení se bude spolu s nemovitostí předávat.

Postup převodu

Obecný postup převodu nemovitosti je následující:

 1. Podpis budoucí kupní smlouvy a dohody o úschově peněz.
 2. Kupující si vyřídíúvěr.
 3. Kupující složí vlastní prostředkydo úschovy.
 4. Podpis kupní smlouvy a zástavní smlouvy ve prospěch banky.
 5. Podání smluv na katastrální úřad.
 6. Převod vlastnického práva v katastru nemovitostí na kupujícího.
 7. Výplata peněz z úschovy a čerpání hypotéky na účet prodávajícího.

Úschova peněz

Úschovu peněz je možné provést buď u realitní kanceláře (důrazně nedoporučujeme), nebo u advokáta, banky či notáře.

Zcela jednoznačně nejlepší, nejbezpenější, ale také nejdražší, je udělat úschovu u notáře. Cena je dána notářským tarifem. Úschova částky 2 000 000 Kč bude stát velmi orientačně něco kolem 9 000 Kč.

Další možností je úschova peněz u advokáta. Pokud si vyberete dobrého advokáta, je to prakticky stejně kvalitní a bezpečné jako u notáře. Cena je většinou dojednána smluvně. Jsme schopni (v Praze) doporučit advokáta, který udělá úschovu cca kolem 3 000 Kč.

Nejméně operativní, ale celkem bezpečná, je úschova u banky. Bankovní úředníci s tímto produktem banky ovšem nemají zpravidla moc zkušeností, a proto tento typ úschovy příliš nedoporučujeme.

Kupní smlouva

Vzory kupních smluv najdete v předchozí kapitole. Do kupní smlouvy je potřeba zapracovat všechny podmínky obchodu, na kterých jste se dohodli s kupujícím.

Předání nemovitosti

Je vhodné sepsat o předání nemovitosti předávací protokol. Vzor najdete rovněž v předchozí kapitole. Součástí předání by mělo být i přehlášení, elektřiny, plynu, (u rodinných domů i vodného a stočného) a u bytových jednotek nahlášení převodu vlastnictví správcovské firmě. Nakonec si můžete připít s Vaším kupujícím na oslavu úspěšného obchodu.

Nechte si od nás navrhnout nejlepší hypotéku
přesně pro Vás!
Email:  Telefon:
Více informací o provizích Zpět
na seznam témat