Vzory smluv a dalších dokumentů při prodeji nemovitosti

Klíčovými slovy tohoto článku jsou reality, nemovitosti, jak prodat byt, dům, pozemek, chci prodat byt, dům, pozemek.

Zde si stáhněte vzor smlouvy o budoucí kupní smlouvě
(při platbě s využitím hypotéky)
Zde si stáhněte vzor předávacího protokolu

Všechny tyto smlouvy jsou prověřené praxí a fungují. Je třeba je samozřejmě upravit dle konkrétního případu. Dokáži si představit, že to v jednoduchém případě zvládne i poučený laik, ovšem důrazně doporučuji nechat si smlouvu přinejmenším zkontrolovat od nějakého odborníka.

Nejdůležitější u kupní smlouvy, kromě způsobu vypořádání kupní ceny, je předmět převodu (tedy definice prodávané nemovitost tak, jak jí rozumí katastr nemovitostí). V našem vzoru je to článek I. Nejjistější je opsat ho naprosto přesně z nabývacího titulu prodávajícího, respektive z prohlášení vlastníka. (Prohlášení vlastníka je dokument, který definuje rozdělení domu na bytové jednotky a je možné ho získat z archivu na příslušném katastrálním úřadě.)

Každou kupní smlouvu je nutné na katastrální úřad doručit společně s tzv. návrhem na vklad. Ten se od letošního roku vyplňuje přímo v on-line aplikaci katastru nemovitostí. Odkaz najdete zde.

Smlouvy se na příslušný katastrální úřad podávají s tisícikorunovým kolkem v počtu vyhotovení: celkový počet účastníků plus dva. Minimálně jedno vyhotovení kupní smlouvy musí mít úředně ověřené podpisy.

Nechte si od nás navrhnout nejlepší hypotéku
přesně pro Vás!
Email:  Telefon: